โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
 
   
 
 
นางขวัญใจ เกตุอุดม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
   
 
 
 
   
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาซก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
   
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ทำเนียบศิษย์เก่า
   
 
   
 
 
 
 
ลดระดับความดังตามขีด
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวด"การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลรองชมเชย การประกวด"การแสดงละครภาษาอังกฤษ"ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
   
 
1กรกฎาคม 2557 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต
2-4 กรกฎาคม 2557 แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
7-10 กรกฎาคม 2557 ร่วมโครงการอบรมค่ายวิปัสนา ณ วัดนามะตูม อ.พานทอง จ.ชลบุรี
12 กรกฎาคม 2557 แห่เทียนเข้าพรรษา
4-6 สิงหาคม 2557 อบรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
12 สิงหาคม 2557 โครงการขยะรีไซเคิลได้เปิดบริการแล้ว ทุกวันพฤหัสบดี
25-29 สิงหาคม 2557 กีฬานักเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี
   
แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนทีมวอลเลย์บอลในร่มเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกทุกทีม
 
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนทีมวอลเลย์บอลชายหาดเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกทุกทีม
 
  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
   
 
     
  29 สิงหาคม 2557   25 สิงหาคม 2557   7 สิงหาคม 2557
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียน   โครงการอำเภอเคลื่อนที่   ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า
  ระดับป.4-ป.6   และโครงการ อบต.ยิ้ม   800ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
     
     
  6 สิงหาคม 2557   1 สิงหาคม 2557   28-30 กรกฎาคม 2557
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ศึกษาดูงานงานมหกรรมการจัดการ   กีฬาภายใน"บัวบานเกมส์"ครั้งที่ 25
 

  ศึกษาท้องถิ่น 2557    
     
     
  13 กรกฎาคม 2557   9 กรกฎาคม 2557   กรกฎาคม-สิงหาคม 2557
  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา   กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดวังรีฯ   พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
     
     
  1 กรกฎาคม 2557   26 มิถุนายน 2557   24 มิถุนายน 2557
  วันสถาปนาลูกเสื้อแห่งชาติ   คณะกรรมการประเมิน ติดตาม   คณะกรรมประเมินขอเลื่อนขั้น
      การจัดการศึกษา   วิทยฐานะ ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม
     
     
  20 มิถุนายน 2557   12 มิถุนายน 2557   7-8 มิถุนายน 2557
  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ   กิจกรรมวันไหว้ครู   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
  ทางวิชาการ

      บุคลากรทางการศึกษา
     
     
  22 พฤษภาคม 2557   9 พฤษภาคม 2557   6 พฤษภาคม 2557
  เลือกตั้งประธานนักเรียนและสภาฯ   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน   พัฒนาศักยภาพกลุ่มครูปฐมวัย
     
 
               
       
       
       
       
       
 
                 
 
 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 107014 โทรสาร : 038 - 263618  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง : 20/06/2556