นางสายชล พลานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
   
 
 
 
       
    ตราประจำโรงเรียน    
         
    คำขวัญประจำโรงเรียน    
    "รู้เวลา รู้หน้าที่ เป็นคนดีของสังคม"    
         
    สีประจำโรงเรียน    
    สีฟ้า หมายถึง สีประจำหน่วยงานต้นสังกัด    
    สีม่วง หมายถึง สีประจำโรงเรียนบ้านหนองใหญ่    
         
    ดอกไม้ประจำโรงเรียน    
    ดอกบัวบาน    
         
    ปรัชญาโรงเรียน    
    ปญจคว ฐานน เสยโย (มีปัญญาประเสริฐกว่ามีทรัพย์)    
         
    อัตลักษณ์    
    พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม    
         
    เอกลักษณ์    
    " กีฬาเพื่อปวงชน "    
         
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 12/10/2561