โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
 
   
 
 
 
นายชิตพล สุวรรณผา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
   
 
 
 
   
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาซก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
   
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ทำเนียบศิษย์เก่า
   
 
   
 
 
 
 
Facebook โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
ฐานการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองใหญฯ
 
ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษา
 
เพลงมาร์ชโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปี 2565
 
   
   
 
 
 
   
    วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) โดย นายสีห์พงศ์ ธาราธนวัตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ พร้อมด้วยนายชิตพล สุวรรณผา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวไอศศิภาฎา เสฏฐศุภพงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 >> รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
    21 พ.ค.66 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร่วมรับฟังนโยบาย ทิศทางการบริหารโรงเรียน เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ
จากท่าน ผอ.ชิตพล สุวรรณผา และท่านรองฯไอศศิภาฎา เสฏฐศุภพงษ์ และร่วมทำMOUกับผู้ปกครองและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการนำบุตรหลาน
มาเรียน>> รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
   
16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดเรียนวันเเรก บรรยากาศครึกครื้นไปด้วยผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนหน้าโรงเรียน โดยมีครูเวรประจำวันยืนต้อนรับอย่างอบอุ่น มีการทำเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
ก่อนเข้าเเถวหน้าเสาธง
นายชิตพล สุวรรณผา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ ให้โอวาทแก่นักเรียนหน้าเสาธงพร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษา
ที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ ด้วยความยินดี
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
    วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน(หัวหน้าระดับสายชั้นและหัวหน้าฝ่าย) ร่วมนิเทศการจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566>> รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
    วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมในการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบของขวัญแก่คุณครูที่เกิดในเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีนายชิตพล สุวรรณผา เป็นประธานเปิดประชุมในครั้งนี้>> รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
    วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ ร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับหลักสูตรต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อวางกรอบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กับผู้เรียน อย่างเต็มศักยภาพี้>> รายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
               
       
       
 
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization