โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
 
   
 
 
นางสายชล พลานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
   
 
 
 
   
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาซก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
   
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ทำเนียบศิษย์เก่า
   
 
   
 
 
 
 
 
ลดระดับความดังตามขีด
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาตอนต้น
  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
 
 
   
 
     
  26 มิถุนายน 2561   26 มิถุนายน 2561   25 มิถุนายน 2561
  กิจกรรมวันสุนทรภู่   กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด    ประเมินผลงานสถานศึกษาต้นแบบี
  ณ อาคารโดม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ   ณ อาคารโดม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ   การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
  ประจำปี2561   ประจำปี2561   จังหวัดชลบุรี
     
     
  24 มิถุนายน 2561   20-21 มิถุนายน 2561   15 มิถุนายน 2561
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกันี    ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน 
  ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ   ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
  ประจำปี2561   งานแกบุคลากรของอบจ.จังหวัดชลบุรี   ประจำปี2561
     
     
  14 มิถุนายน 2561   12 มิถุนายน 2561   7 มิถุนายน 2561
  วอลเลย์บอลระดับรากหญ้า (Grassroots   โครงการเยาวชนชลบุรี ร่วมรักษ์ทะเล    พิธีไหว้ครู 
  Volleyball Championship) ครั้งที่ 4   ปีที่ 3 ณ หาดประภาคาร แหลมแสมสาร   ณ อาคารพุทธรักษา
  ประจำปี2561   อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   ประจำปี2561
     
       
  5 มิถุนายน 2561   2 มิถุนายน 2561   27-28 พฤษภาคม 2561
  โรงพยาบาลบ่อทองร่วมกับ   ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก    ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงาน
  สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้ามาสุ่มประเมิน   เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด   ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
  โรงเรียนการจัดรการด้านโภชนากา60   ในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี   ณ โรงแรมอเลกซานเดอร์ กทม.ฯ
     
     
  1 มิถุนายน 2561   28 พฤษภาคม 2561   25 พฤษภาคม 2561
  ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม   กิจกรรมวันวิสาขบูชา    ผอ.ขวัญใจ เกตุอุดม
  ณ อาคารบัวบาน   ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
  ประจำปี2561   ประจำปี2561   เข้าร่วมโครงการ อบจ.ชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน
     
     
  21 พฤษภาคม 2561   19 พฤษภาคม 2561   13 พฤษภาคม 2561
  ค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   ค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    ประชุมผู้ปกครอง
  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ณ อาคารพุทธรักษา
  ประจำปี2561   ประจำปี2561   ประจำปี2561
     
     
  11 พฤษภาคม 2561   8 พฤษภาคม 2561   6 พฤษภาคม 2561
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบ   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ ประชุมประจำเดือน    6 พ.ค.61 รองฯสายชล พลานนท์
  การบริหารจัดการศึกษาระบบอิเลคทรอนิคส์ฯ   เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม   และครูปวีณา ระยับศรี นำนักเรียน
  ประจำปี2561   ประจำปี2561   ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ
     
   
จดหมายข่าว"ดอกบัวบาน" ประจำเดือนมีนาคม 2560
 
 
   
วีดิทัศน์นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
วิดีทัศน์หลักสูตรการมีงานทำ  
   
วิดีทัศน์สถานศึกษาพอเพียง(LEMON MODEL)  
   
 
               
       
       
       
       
       
 
                 
 
 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization  
  ปรับปรุง 12/10/2561