โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
 
   
 
 
 
นายโกศล  มิตรพระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
 
   
 
 
 
   
 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนหัวถนนวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาซก
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
   
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ทำเนียบศิษย์เก่า
   
 
   
 
 
 
 
Facebook โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
 
ฐานการเรียนรู้โรงเรียนบ้านหนองใหญฯ
 
ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษา
 
เพลงมาร์ชโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนระดับอนุบาล  ถึง  มัธยมศึกษาตอนต้น
  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
   
 
 
 
   
     
  30 พฤศจิกายน 2564   28 พฤศจิกายน 2564   26 พฤศจิกายน 2564
  การพัฒนานวัตกรรม   ร่วมเป็นคณะกรรมการประจำ   ท่านผู้ใหญ่ไพรัช บุญทวีสูงส่ง
  การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 สู่   หน่วยเลือกตั้ง อบต.บ่อทอง   มอบเสื้อกีฬาฝึกซ้อมให้นักกีฬา
  Active Learning ของศูนย์ยวพัฒน์       วอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ฯ
     
     
  23 พฤศจิกายน 2564   22 พฤศจิกายน 2564   19 พฤศจิกายน 2564
   อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา   การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่   นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
  นวัตกรรมการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4   ตำแหน่งครู เพื่อขอมีหรือเลื่อน   ณ โรงพยาบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง
  สู่ Active learning ศูนย์ยวพัฒน์   วิทยฐานะ ภาคเรียนที่ 1/2564    
     
     
  16 พฤศจิกายน 2564   12 พฤศจิกายน 2564   10-11 พฤศจิกายน 2564
   การพัฒนานวัตกรรม    มอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ได้    แจกหนังสือเรียน ใบงาน แบบฝึกหัด
  การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ 4 สู่   รับผลกระทบจากโควิด-19   และอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียน
  Active Learning ของศูนย์ยวพัฒน์   จาก รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี   เพื่อจัดการเรียนการสอน
     
               
       
       
       
       
       
 
                 
  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 275 หมู่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  
  โทรศัพท์ : 038 - 110289 โทรสาร : 038 - 110289  
  เว็บไซต์ : http://www.bannongyai.ac.th , E-mail : bannongyai.school02@gmail.com  
  Bannongyai School ,Chonburi Province Administration Organization